Grubumuzun kısa sürede sağladığı başarının altında yatan prensipler aynı zamanda kalite politikamızın da temellerini teşkil etmektedir.

• İnsana yatırım,
• Ekip çalışması,
• Dürüstlük ve güvenirlik,
• Tüm taahhütlerin zamanında ve müşteri isteklerine uygun yerine getirilmesi,
• Rekabet gücümüzü sürekli artıracak teknoloji ve bilgi birikimini sağlamak,
• Doğayla barışık, planlı yatırımlar yapmak ve en önemlisi ülke ekonomisine katkı sağlamak.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de rehberimiz bu ilkeler olacaktır.

Saygılarımızla...

Yılmaz KORKMAZ

Hakkımızda

Tarihçe

Erko Şirketler Grubu'nun temeli inşaat-taahhüt alanında faaliyet göstermek üzere 1984 yılında Erko İnşaat Tic. Ltd. Şti.'nin kurulmasıyla atılmıştır.

Takip eden yıllarda Femko A.Ş. ve Simelko A.Ş.'nin kurulması ile grup içinde inşaat ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren firma sayısı üçe çıkmıştır. Uluslararası ithalat, ihracat ve ticaret alanında faaliyet göstermek üzere İnterko A.Ş. kurulmuştur. Elektrik üretimi alanında yatırımlar gerçekleştirmek üzere kurulan Arenko A.Ş. Denizli'de 13MW kurulu gücünde bir kojenerasyon elektrik santralinin yatırımını tamamlamış olup otoprodüktör grubu statüsünde 2001 Kasım ayından itibaren ortaklarına hizmet vermektedir. Ayrıca 2003 yılında Enerko A.Ş. doğalgaz dağıtım alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Turizm sektöründe faaliyette bulunmak üzere Sürtur A.Ş., Antalya Manavgat'ta beş yıldızlı "Silence Beach Resort" isimli otelin yatırımı tamamlanmış olup 2003 Mayıs ayında tesis turizm sektörüne kazandırılmıştır.

Grubumuzu oluşturan tüm şirketlerde taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getirmeyi esas alan iş anlayışımız kalite politikamızın da temelini teşkil etmektedir.

Tüm çalışma ve faaliyetlerimizde gösterdiğimiz bu yaklaşımımızın doğal bir yansıması olarak inşaat, endüstri ve turizm alanında çalışan firmalarımız TSE-EN-ISO 9001, TSE-EN-ISO 14001, TSE-EN-ISO 18001 ve HACCP kalite sistem belgesine sahip firmalar olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. 27 yıl gibi bir süreye sığdırılan bu gelişme yönetimimizin becerisi yanında prensiplerimizin haklılığını da teyit etmiştir.