Grubumuzun kısa sürede sağladığı başarının altında yatan prensipler aynı zamanda kalite politikamızın da temellerini teşkil etmektedir.

• İnsana yatırım,
• Ekip çalışması,
• Dürüstlük ve güvenirlik,
• Tüm taahhütlerin zamanında ve müşteri isteklerine uygun yerine getirilmesi,
• Rekabet gücümüzü sürekli artıracak teknoloji ve bilgi birikimini sağlamak,
• Doğayla barışık, planlı yatırımlar yapmak ve en önemlisi ülke ekonomisine katkı sağlamak.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de rehberimiz bu ilkeler olacaktır.

Saygılarımızla...

Yılmaz KORKMAZ

SİMELKO

İnşaat
Simelko 1994 yılında mühendislik, imalat, inşaat ve taahhüt işleri alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Simelko, taahhüt işleri kapsamında 1996-2002 yılları arasında Muğla il sınırı dahilindeki telekomünikasyon şebeke inşaatının yapımını tamamlamış olup, bu kapsamda 250.000'nin üzerinde aboneye hat tesis edilmiştir.

Simelko 1999 yılı ortasından itibaren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından ihale edilen ve Simelko'nun içinde bulunduğu ortaklık tarafından üstlenilen "Tarabya Atıksu Tünel ve Kollektörleri İnşaatı" işinin yapımını sürdürmektedir. 2000 mm çapında, yaklaşık 12 km uzunluğundaki atıksu tüneli inşaatının tünel açma makinesı ile gerçekleştirildiği bu projeyle, İstanbul Boğazının Rumelihisarı-Sarıyer arasındaki kısmında oluşan evsel atıksuların, boğaza doğrudan verilmesi yerine Baltalimanı arıtma tesisinde arıtımdan geçirilerek boğaza deşarj edilmesi sağlanmış olacaktır.

Simelko imalat işlerini, Gebze Organize Sanayi Bölgesi karşısında kendisine ait 19.500m2 arazi üzerinde toplam 5.500m2 kapalı alanı olan makine ve ahşap üretim tesislerinde, öncelikle Erko Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlere yönelik olmak üzere sürdürmektedir. Bugüne kadar yapılan imalatlar arasında muhtelif kablo üretim makineleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, tekstil sektöründe kullanılan HT kumaş boyama makineleri ile haberleşme kablosu sevk makaraları sayılabilir.

Kalite sistemi konusunda gerekli hazırlıkları tamamlayan ve çalışmalarını bu sistem içerisinde önüne koyduğu hedefler çerçevesinde devam ettirmekte olan Simelko, 01 Mart 1999 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü'nden Türkiye'de inşaat ve taahhüt sektöründe TSE-EN-ISO 9002 kalite sistem belgesini alan üçüncü firma olmuştur.

Simelko rüzgardan elektrik elde etme konusunda Türkiye'de yapılan ilk başvurulardan birini gerçekleştirerek Gökçeada / Çanakkale 'de 5 MW'lık bir rüzgar santrali kurmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yatırım izni almıştır. Yeniden yapılandırılmakta olan enerji piyasası çerçevesinde bu yatırımın üretim şirketi veya otoprodüktör grubu statüsünde gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.